Търсене

Реклама

Като водеща медия в региона и единственото електронно издание за Севлиево и региона, рекламата в sevlievo-online.com достига средно до 4000 читатели на ден. На нашите клиенти предлагаме рекламни пакети, съобразени с техните изисквания и бюджет за реклама.

Чрез рубриката „КАТАЛОГ“ sevlievo-online.com дава възможност за популяризиранене на идеи, начинания, търсения, услуги и производства. Цената за присъствие в рубриката е 1 лв. на ден при сключен договор за една година. Рекламните послания, които могат да се отправят чрез нея, са в текст и снимки, илюстриращи съответния бизнес, изготвени от издателя и съгласувани с рекламодателя, или заявени от рекламодателя.

Предлагаме възможност за абонаментно информационно обслужване, което осигурява непрекъснато присъствие в текущите новини, публикуване на обяви и съобщения на клиента, плюс рекламен банер, постоянно позициониран. Цена: 120 лв. за месец.

Публикуването на съобщения, постоянно позиционирани на сайта за срок до 30 дни – 50 лв. еднократно за целия срок.

Еднократни рекламни публикации и рекламни банери, извън абонаментно обслужване, се договарят индивидуално.

Политически новини и отразяване на мероприятия на политически партии се договарят и заплащат предварително.

Всички цени са крайни. Заплащането става по банков път след представяне на фактура.

Ако желаете да направите дарение за сайта, името ви ще бъде изписано на подходящо място, по Ваше желание.