Търсене

За нас

Порталът sevlievo-online.com е електронна медия, която се издава от „Електронна медия“ ЕООД, собственост на Емилия Димитрова-Данкова. Медията отразява възгледите и ценностната ориентация на своя издател и не е обвързана с политически партии и близки до тях обществени организации. В този смисъл всякакво съвпадение с партийни позиции нека се разглежда наистина като съвпадение.

Принцип в издателската политика на медията е политически събития и информации, провокирани от инициатива на политически партии, да се публикуват само срещу предварително договаряне и заплащане.

Целта на sevlievo-online.com е да показва всичко, което се случва в Севлиево и региона, без да дава приоритет на една или друга сфера. Издателят се ангажира да показва личното си отношение към някои от отразяваните събития, което е негово право.

Издателят има право да откаже публикуването на информация, която цели да създаде конфронтация на етнически или религиозен принцип, да създаде определено политическо влияние, провокира насилие или е в разрез с разбиранията на издателя за коректност на фактите.

Sevlievo-online.com спазва Етичния кодекс на българските медии.

Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.