Търсене

Читалището обяви процедура за доставка на кино машина

Читалището обяви процедура за доставка на кино машина

Народно читалище "Развитие-1870" в Севлиево обяви процедура за избор на доставчик на ново кино оборудване. Съгласно условията в тръжната документация доставчикът трябва да въведе в експлоатация техниката, а в комплекта освен кино машина са включени сървър, дигитален проектор и пиедистал за двете. 

Стойността на обявената обществена поръчка е 80 080 лв. без ДДС. Финансирането е съгласно договор, който НЧ "Развитие-1870" сключи миналата година за финансиране по "Програма за развитие на селските райони 2014-2010". 

С най-голяма тежест за избора на доставчик, според критериите на обявената процедура, е цената - 50%. Следва гаранционното обслужване - 30% и с 20% тежест е критерият "срок за доставка". 

Участниците, желаещи да доставят новото кино оборудване за кино "21 век", трябва да са изпълнили през последните три години, поне две доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обявената от севлиевското читалище поръчка. 

Срокът за подаване на оферти изтича на 20 февруари т.г. За 21 февруари е насрочено първо заседание на комисията по оценка на представените оферти. 

През есента на миналата година председателят на читалището Данаил Лалев подписа договора за финансиране с ДФ "Земеделие", след спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 7.2., която е за инвестиции в създаването, разширяването и подобряването на малка по мащаби инфраструктура. Стойността на одобрения за финансиране проект е 98 017 лв., а финансирането е сто процента безвъзмездно. 

Кино „21 век“ спря да работи в края на 2016 г. заради повреда на един от блоковете в кино машината. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!