Търсене

"Да помним!" е темата на спечелен от СУ "Васил Левски" проект

"Да помним!" е темата на спечелен от СУ "Васил Ле

Във връзка с 10 март - Ден на спасението на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста - Таня Попова, старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, спечели проект на тема: „Да помним!“  Изображение - 1267 Проектът се осъществява  с финансовата помощ на The Olga Lengyel Institute (TOLI)/ и Мемориалната библиотека, със седалище в Ню Йорк. Целта му е да допринесе за повишаване на качеството на образованието по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България.

Проектът има и конкретни цели: съобразно възрастовите особености учениците да се запознаят със същността на Холокоста /исторически предпоставки,  действия, последици/, да се възпитават нравствени ценности като: толерантност, отговорност, хуманизъм, критично мислене за обществените феномени и събития, да се  формира гражданска позиция и се мотивират учениците за ефективна комуникация, дисциплина, акуратност, отвореност към новото, готовност за сътрудничество, инициативност  и креативност, толерантност и уважение  между всички общности в Република България.

В работата по проекта ще се включат и учителите: старши учител по история и цивилизация – Росица Гетова, старши учител по музика Ваня Ангелска. Проектът остава отворен за сътрудничеството на всички, които се интересуват от посочената проблематика и образованието, основано на зачитане на човешките права.

На учениците от СУ „Васил Левски“ ще се даде възможност да участват в конкурс за есе и презентация, посветен на Холокост и спасението на българските евреи.

В навечерието на 10 март в Актовата зала на СУ „Васил Левски“, гр.Севлиево, бе отбелязан  Денят на спасението на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста. Организаторите  на събитието – учениците от IX А и IX Б  кла, подготвиха доклад и презентация за мероприятието, а присъстващите в залата съпреживяха трагедията на евреите чрез вълнуващите кадри на учебен филм. Събитието завърши с иновативни игри, провокиращи размисъл и гражданска позиция у възпитаниците на училището.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!