Търсене

Общинският съвет в Севлиево се обяви с декларация срещу изграждането на площадка за третиране на строителни отпадъци

Емилия Димитрова
Общинският съвет в Севлиево се обяви с декларация срещу изграждането на площадка за третиране на строителни отпадъци

Илюстрация: Община Севлиево

С 25 гласа "за" вчера Общинският съвет в Севлиево се обяви срещу изграждането в края на града на площадка за съхранение и третиране на чисти строителни отпадъци. Декларацията е по поповод инвестиционно намерение на дружество "Мазалат", което бе публикувано във всички канали на общинската администрация през последните дни и без съмнение срещна сериозен обществен отпор. 

По време на обсъждането в залата присъства управителят на дружеството Ивайло Петков, на когото беше дадена думата за разяснения по това какво ще се складира и преработва на площадката. 

Петков обясни, че е правил опити да получи съгласие от Община Севлиево да депонира строителни материали на депото в Севлиево, но всичките са приключили без успех. Подчерта, че "ако можех да депонирам на депото, нямаше да се стигне до това инвестиционно намерение" и добави, че "става въпрос за събиране и третиране, а не за депониране", както и че "в съседни общини подобни инициативи се адмирират". Той обясни, че площадката, на която се планира да се събират и преработват строителни отпадъци е на "Мазалат" от 20 години, откакто дружеството е частно, тя е била отредена за тази дейности и докато дружеството е било общинско.

Според обясненията му в зала идеята е да се събират от граждани и юридически лица чисти строителни отпадъци около 200 дни в годината, като при пълен капацитет преработването на материали ще бъде около един ден в месеца и гарантира "всички норми, закони и правилници ще бъдат спазени".

Според проекта за декларация, внесен от общинските съветници Павлин Ганчев, Станимир Стойчев, Исмаил Хаджихасан и Тодор Ганчев, “на площадката се предвижда обработката на 20 000 тона на година строителни отпадъци с работен режим до 300 дни в годината”. Тъй като "площадката попада в непостредствена близост до жилищен квартал", то "предизиканите при работа шум, вибрации и прах, ще засегнат пряко комфорта и здравето на жителите на града", пише още в документа. Според неговите вносители “площадката попада в крайбрежната заливаема ивица на р. Росица, което е в противоречие с изискванията на чл.5, ал.2, т.8 от Наредба №Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите".
 
Срещу обособяването на площадката бяха всички, изказали се след това обяснение, с изключение на Димитър Тонев, който призова да се отложи дебата докато всички документи по инвестиционното намерение не бъдат окончателно окомплектовани и не чуе мнението на РИОСВ Велико Търново.
 
Според Исмаил Хаджихасан, ако инвестицията бъде реализирана това ще бъде "катастрофално за въздуха". Сюзан Садъкова заподозря, че ако площадката заработи "градът би се превърнал в сметище и непривлекателно място за живот", а към инвеститора каза: "вие искате да увеличите заболеваемостта на севлиевци" и "мястото на такава площадка е извън урбанизирана територия".
 
Мястото на площадката е притеснително и за Светла Георгиева, обяви тя, като припомни, че малко назад във времето гражданите на Севлиево са заявили притесненията си за околната среда в подписката срещу изграждането на завод за горене на боклук край павликенското село Върбовка, на която тя и воденото от нея сдружение бяха инициатори. РИОСВ, каза Георгиева, е институцията, която ще "изведе евентуалните рискове и ще даде плавилното становище".
 
Йордан Андреев каза, че споделя притеснението на гражданите и "смятам, че това ще създаде проблеми". "Каквото и да се прави трудно ще се осигури безопасен начин за тази дейност", добави Христо Христов.
 
Към момента в деловодството на Община Севлиево има постъпили 11 възражения срещу инвестиционното намерение на "Мазалат". Според кмета на Севлиево Иван Иванов "за дейности с отпадъци могат да бъдат използвани само терени с влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП). Въпросният терен има такъв за строителни материали, но не и за строителни отпадъци". Освен това "не се допуска разполагане на площадки на територията на крайбрежни заливаемите ивици, речни русла и защитени диги". 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!