Търсене

От 1 април здравната вноска за всички, които сами се осигуряват, става 28,40 лв. месечно

Севлиево онлайн
Започна данъчна кампания 2022

Снимка от Steve Buissinne, източник: Pixabay

От 1 април 2022 г. гражданите, които сами внасят задължителните си здравни вноски (като трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, б.ред.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева.

Увеличението (в момента вноската е 26 лв., бел.ред.) влиза в сила от април тази година и е в резултат на увеличения минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. От началото на следващия месец той става 710 лв.

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски остава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Здравната вноска за месец април 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 май 2022 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят от приходната агенция.  Тя се подава по електронен път с ПИК на НАП или електронен подпис, може и на място в офисите на НАП. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, когато се платят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!