Търсене

По нов начин ще става отпускането на помощни средства и медицински изделия от 1 юли

Заявяването и плащането вече ще са през НЗОК, пациентът няма да ходи по институции, всичко ще става през ЛКК
Севлиево онлайн
По нов начин ще става отпускането на помощни средства и медицински изделия от 1 юли

Снимка: Steve Buissinne от Pixabay

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а дирекциите за Социално подпомагане ще администрира заплащането за помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания и техните ремонтни дейности. Това ще става по нови правила и улеснен ред.

Ето какво трябва да знаят хората, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия :

Когато човек с увреждане или упълномощено лице посети ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК след 1 юли и му бъде издаден протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, каквито са декубитални матраци, патерици, инвалидни колички, тоалетни столова, слухови апарати и др., на място попълва и заявление до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Това заявление се подава служебно, от служител на съответната комисия, по електронен път и не е необходимо лицето да посещава Здравната каса.

Заявлението се разглежда в 7-дневен срок от експертна комисия в РЗОК за изделия на цена под 1000 лв. или Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), ако се касае за изделие с по-висока цена. Служител на Здравната каса уведомява лицето с увреждане или неговият пълномощник за одобрението или отказа по телефона или на електронна поща, в зависимост от неговото желание, посочено в заявлението. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени помощните средства с техните кодове, но не и търговски наименования или фирми. И тогава не е необходимо посещение в РЗОК.

След като получи информация за одобрението, лицето с увреждане или негов пълномощник може да посети всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение - т. е. на територията на цялата страна. Само трябва да съобщи ЕГН, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на помощните средства.

Търговецът ще предостави помощното средство според одобрението, което ще вижда в електронната система, а Здравната каса ще му заплати. Списъкът със сключените договори и адресите и телефоните за контакт ще бъдат достъпни на сайта на НЗОК и на място в РЗОК и ще се обновяват при промени.

Ако заявлението не може да бъде подадено от съответната ЛКК по технически причини, е предвидена възможност това да става на място в РЗОИ, но това е само при изключение. 

Ако човек с увреждане има издадено пожизнено решение на ТЕЛК и протокол/решение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК

за отпускане на помощни средства или медицински изделия, ПСПСМИ, издадено преди 1 юли 2022 г. и не е подал заявление в Агенцията за социално подпомагане, както е досегашния ред, трябва да подаде в избрана от него Районна здравноосигурителна каса заявление на хартия за отпускане на помощни средства или медицински изделия. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, както и чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка. Когато се подава по поща, към него се прилага медицинския документ, издаден от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани помощните средства или медицински изделия. Този медицински документ се представя и когато заявлението се подава на място в РЗОК. 

Ако помощното средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт,

човекът с увреждане или негов пълномощник, трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец)  до директора на РЗОК. Заявлението може да се изпрати и с писмо с обратна разписка, и се разглежда от експертна комисия в РЗОК. Исканият ремонт се одобрява или за него се прави митивиран отказ от директора на РЗОК.  

Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят и ремонтни дейности. За да се осъществи ремонта и НЗОК да го заплати, лицето или неговият пълномощник трябва да се обърнат към търговец, сключил договор за тази дейност, като му съобщят ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за ремонт на ПСПСМИ. Търговецът ще може да види одобрението в електронната система и да изпълни нужния ремонт, а НЗОК ще му го заплати, според условията на сключения договор.

В случаите, когато заявление е необходимо да се подаде на хартия, това може да стане и в общинските офиси на РЗОК Габрово – в Севлиево, Трявна и Дряново, информират от РЗОК в Габрово. 

Промени ще спестят време на хората, имащи нужда от помощни средства. Промените въвеждат и повече свобода на избор – лицата с увреждания ще могат да избират коя РЗОК да обработи тяхното заявление и при кой търговец да получат или ремонтират своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022