Търсене

Подкрепа или опасения относно концепцията за териториално развитие на Севлиево изразяваме с анкета до 22 март и в публично обсъждане на 19 март

Емилия Димитрова
Подкрепа или опасения относно концепцията за териториално развитие на Севлиево изразяваме с анкета до 22 март и в публично обсъждане на 19 март

В рамките на обществени консултации гражданите на община Севлиево ще могат да изразят мнението си за концепция за интегрирано териториално развитие. Консултациите са насрочени за 19 март т.г., от 17.30 ч. в зала 300 на общинската администрация.

До 22 март гражданите могат да изразят своята подкрепа за концепцията или опасенията си от заложеното в нея и чрез онлайн анкета

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на община Севлиево включва населени места и територии по цялото продължение на общински път Сенник - Душево - Столът - Боазът - граница с община Априлци и най-0вече във високопланинската част на пътя. Пълното й наименование е „Севлиево юг - ревитализация на зона за устойчиво обитаване и туризъм в планинската част на община Севлиево“. 

Какво стои зад тази на пръв поглед сложна формулировка?

През новия програмен периоз за първи път в България ще бъде приложен интегрираният териториален подход (ITA) при разпределяне на средства от Европейския съюз. Той има за цел да насърчи балансираното и хармонично развитие на регионите чрез интегрирането на различни секторни политики и инвестиции. Основната идея при този начин на разпределение на инвестициите в регионите е да да се отчетат конкретните териториални предизвикателства и да се отговори на тях по всеобхватен начин, като се гарантира, че ресурсите се използват ефективно и се постигат възможно най-добрите резултати.

Важен момент при новия модел на планиране е включването на местните общности и заинтересованите страни в процеса на планиране и вземане на решения. Това гарантира, че стратегиите за развитие са съобразени с местните нужди, потенциал и приоритети и че няма да се работи на парче, а ще се отчитат конкретни нужди. 

Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират изцяло местните нужди.

Всяка концепция за интегрирано териториално развитие съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.

Концепцията за териториално развитие на Севлиево юг е разработена за 28 млн. лв. безвъзмездно финансиране

Водеща в изпълнението й е Община Севлиево в партньорство с Читалищата в селата Сенник и Душево. Инвестициите, които са планирани в изпълнение на концепцията включват ремонт на пътя Сенник-Душево-Столът-Боазът-граница с община Априлци с обща дължина 20 км. С това се очаква да се подобри връзката между живеещите в посочените села, в това число пътуващи за работа до общинския център или Априлци, а стойността на пътната реконструкция е 12 млн. лв. 

Планирани са още обновяване на обществени сгради в селата Сенник, Душево и Столът, проектиране и изграждане на обществени зони за отдих и пространства за общуване между хората. За това са разчетени 6 млн. лв. С още по 1.2 млн. лв. се планират ремонти на сградите, в които се помещават Читалищата в селата Душево и Столът, а други 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в обособяването на зони и инфраструктура за масов спорт в двете села, в това число ремонти на съществуващите стадиони. 

За туристи и посетители от други населени места ще бъдат обособени информационни терминали, които ще предоставят информация за туристически маршрути, в това число еко пътеки, забележителности и др., а за възрастните хора се залагат дейности, адресирани към нуждите на хората от третата възраст.

Пдробна информация за концепцията за интегриран териториален подход е достъпна тук

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!