Търсене
Източник: "За истината"

Повече вреди, отколкото ползи донесе авантюрата "ендопротезиране" за севлиевската болница

Емилия Димитрова
Повече вреди, отколкото ползи донесе авантюрата

Две глоби за близо 8 хил. лв. ще трябва да плати управителя на Многопрофилната болница за активно лечение в Севлиево д-р Пламен Цеков заради договори с доставчици на медицински изделия за милиони левове, сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки. 

Това става ясно от две окончателни съдебни решения, постановени от втора съдебна инстанция.

Според съдебното решение от 4 април т.г. на Административен съд Габрово деянието, за което Пламен Цеков, т.е. болницата, ще плати глоба, „застрашава обществените отношения, свързани с разходването на публични средства“. Съдът не толерира претенциите на адвоката на Цеков, че се касае за маловажни случаи, тъй като е установено, че договори с доставчици на медицински изделия за милиони лева са сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Става въпрос за обществена поръчка, обявена от общинската болница в Севлиево в края на месец януари 2019 г. на стойност 4.7 млн. лв. без ДДС. Петте й обособени позиции са за доставка на тазобедрена става, на колянна става, на раменна става, консумативи за артроскопия и консумативи за Отделението по анестезия, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/, или общо около 330 артикула. Всички те е трябвало да влязат в употреба при операциите по ендопротезиране, които по това време започват да се извършват в Севлиево по силата на таен и до момента договор между общинската болница и медицински център „Асклепий“ в Плевен. Тъй като Здравната каса не поема стойността на т. нар. изкуствени стави, от болницата планирали да поддържат наличност на склад, а при нужда пациентът ги закупува от болничната аптека без никаква надценка. Това обясни тогава Пламен Цеков. В последствие се оказа, че ендопротезирането донесе на севлиевската болница

повече вреди, отколкото ползи.

Разкритието дойде, след като договорите с доставчици на медицински изделия за отделението по ортопедия и травматология бяха инспектирани от Агенцията за държавна финансова инспекция. Проверката бе възложена със заповед на директора на Агенцията през септември 2020 г. и целта й бе да установи дали се спазват нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“, включително дали се спазва реда за възлагане на обществени поръчки, определен със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Обект на тази проверка са конкретни договори – с медицински център „Асклепий“ в Плевен, като обект на поверка са и плащанията по договора, законосъобразността на отчетените разходите по договора с медицински център „Асклепий“, с „Асклепий орто“-София и „Сико фарма“ - София и плащанията от Районната здравноосигурителна каса в Габрово към севлиевската болница в частта ендопротезиране в периода от началото на 2018 г. до април 2019 г.

След приключване на инспекцията е установено, че в проверявания период единственото лице, определено да организира процедури за възлагане на обществени поръчки е управителят на севлиевската болница Пламен Цеков. С негово решение на 16 януари 2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на системи за ендопротезиране и консумативи за нуждите на отделение по ортопедия и травматология и ОАРИЛ“ с прогнозна стойност 4.8 млн. лв. без ДДС.

На 29 март 2019 г. със заповед на управителя на болницата е обявено класирането на участниците. Дружеството, класирано на първо място, е „Рей Медикъл“, регистрирано в София, с което в последствие болницата сключва договор за доставката на 26 медицински изделия на стойност 130 хил. лв. с ДДС. Има обаче една подробност - преди подписване на договора избраният изпълнител е задължен да представи свидетелство за съдимост и удостоверение за липса на задължения към съответната данъчна служба по местоживеене или адресна регистрация. Сред задължителните документи преди подписването са още копие от разрешителното за търговия с медицински изделия или негов еквивалент и копие от сертификат за въведена система за управление на качеството или негов еквивалент в областта на доставката на медицински изделия. При последващата проверка на АДФИ инспекторите установяват, че част от тези

задължителни документи не са представени, което е основание договор да не бъде подписван.

Пламен Цеков обаче сключва договор за доставка.

Всичко това от АДФИ описват в констативен протокол, който става основа за издаване на Акт за установяване на административно нарушение. Въпросният акт е връчен на Пламен Цеков през март 2021 г., за да се запознае с него и напише възражения, ако има такива. Цеков не възразява срещу констатациите в акта, на чието основание от АДФИ издават наказателно постановление, с което

на управителя на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево се налага глоба от 2 608 лв.

С друго наказателно постановление на Пламен Цеков е наложена още една глоба – от 5 хил. лв. - продължението четете тук

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.