Търсене
Публикации: 7470
Днес Европейския парламент гласува нов председател, кандидатите

За „безпрецедентно внимание и контрол“ при изразходването на европейските фондове за възстановяване настоява Европейският парламент

Евродепутатите посочват новите рискове от измами, предизвикани от пандемията от COVID-19, и призовават всички държави членки да си сътрудничат за предотвратяване на измамите, свързани с фондовете на ЕС за възстановяване.
/ Политика
Европейският парламент прие ключови правила за по-безопасна и отворена онлайн среда

Европейският парламент прие ключови правила за по-безопасна и отворена онлайн среда

Новият правилник на ЕС в областта на цифровите технологии определя безпрецедентни стандарти относно отговорността на онлайн дружествата в един отворен и конкурентен цифров пазар.
/ Общество
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022