Търсене

Медийната грамотност и критичното мислене не са сред уменията, които работодателите търсят в персонала си

Въпреки че работодателите в региона се оплакват от липса на работна ръка, анализът на проучването показва, че Габрово, Монтана и Ямбол са трите области у нас, които в следващата година ще имат най-скромни нужди от работна сила.
Севлиево онлайн
Георги и Мария са най-разпространените имена, следват Иван и Дим

Снимка на Brian Merrill от Pixabay

Комуникационните умения, самоконтрола и дисциплината са най-важните качества у работниците и служителите, които работодателите от област Габрово търсят. Медийната грамотност и критичното мислене не са сред важните качества на служителите. това показват резултатите от анкета за потребностите на работодателите от работна сила в региона.

Според 64% от анкетираните самоконтрола и дисциплината са най-важни за един работник и служител. За 63% креативността също е от значение, а за 62 на сто важно е умението за работа в екип. Въпреки, че резултатите от проучването показват, че работодателите ценят кретивността, те не отдават значение на критичното мислене и медийната грамотност на хората, които наемат. 

Липсата на мотивация, достатъчна квалификация и на желаещи за съответната длъжност са основните затруднения, които изпитват работодателите при намирането на работници.

Сред най-търсените кадри в област Габрово продължават да са машинните оператори. Дефицит има и на кадри със специалност "софтуер", стана ясно по време на заседание на областната комисия по заетост, което се проведе при областния управител.
 
„Педагогика“ и „медицина“ остават сред водещите специалности от регулираните професии, по които след три до пет години ще се търсят и наемат специалисти с висше образование“. Другите специалности са „информатика и компютърни науки“, „комуникационна и компютърна техника“, „администрация и управление“.
 
За специалистите със средно образование трите най-търсени професионални направления са: „машиностроене, металообработване и металургия“, „производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ и „строителство“.
 
Въпреки че работодателите в региона се оплакват от липса на работна ръка, анализът на проучването показва, че Габрово, Монтана и Ямбол са трите области у нас, които в следващата година ще имат най-скромни нужди от работна сила. Анализът показва, че всяка от тези области ще се нужда по около 2500 нови работници годишно.
 
Работодатели в четири области - Габрово, Ловеч, Перник и Разград не са заявили потребности от висшисти със специалност икономика през следващите 3 – 5 години. В област Габрово не се очертава потребност и от счетоводители със средно образование. 
 
Най-голяма нужда от работници има област Пловдив - малко над 24 хил. души са необходими на пазара на труда там, следват София, Варна и Благоевград.  
 
Проучването се проведе он-лайн в периода 1 юни – 14 юли 2023 г. и имаше за цел да събере и анализира информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години.
 
Целият анализ е достъпен на сайта на Агенцията по заетостта. 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!