Търсене

Не три, а четири класирания след седми клас - как МОН ще се бори срещу закриването на паралелки

Севлиево онлайн
Във всички училища на областта има места след трето класиране

Не три, както досега, а четири етапа на класиране да има за прием в гимназиите, предлагат от Министерството на образованието и науката (МОН) с промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН. Мярката, според мотивите на образователните експерти, има за цел максимално да намали броя на неприетите и незаписани след трети етап ученици и да доведе до по-малко закрити паралелки. Като трети аргумент се посочва, че по този начин ще се облекчи и административната тежест в училищата, регионалните управления на образованието и МОН.

Какво се запазва

Остава възможността с решение на началника на регионалното управление на образованието и след анализ на приема, когато след четвъртия етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, тя да не се закрива. По изключение държавният прием може да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не са приети. Този етап се организира от приемащите училища.

В тези случаи, за да се избегне безпринципно приемане и преместване на ученици от едно училище в друго, се конкретизира да бъдат класирани според бала на кандидатстващите по низходящ ред. По този начин се запазва принципът на състезателност, въз основа на който се извършва класирането във всички етапи от приема.

Записан веднъж ученик, излиза от системата

В досегашните етапи на класиране ученик, записан в училище в една област след първи или втори етап на класиране, не се визуализира в информационната система като „записан“ в друга област. По този начин един ученик можеше да блокира няколко свободни места в няколко области и в същото време да е записан в училище в различна област. С промените този проблем се преодолява, като до трето и в четвърто класиране се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и ученици, които не са кандидатствали до момента. Информационната система вече няма да позволява подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус „записан“ в училище в страната на място от държавния план-прием.

Какво се променя

Учениците, които не могат да се явят на националното външно оценяване, защото са в болница или поради карантина, ще могат да използват резултатите си от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика от календара на МОН, проведени в годината на кандидатстване. За балообразуването ще се използва по-високият резултат от областния или националния кръг на олимпиадата по съответния учебен предмет, изразен в точки като процент от максималния брой точки. В тези случаи родителите ще подават заявление до началника на Регионалното управление по образованието с приложени документи, които удостоверяват престоя в болница или карантината.

Срокът за подаване на това заявление предхожда датата, до която се подават документи за участие в приема. Допълнението ще се даде възможност на ученици, постигнали високи резултати в обучението по български език или математика, да кандидатстват за места по държавен план-прием, съответстващи на нивото на знанията и уменията им.

Областната комисия за приемане на ученици в VIII клас ще може да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването за учениците, обучавани в VII клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети.

Проектът на наредбата е публикуван в портала за обществени консултации. С него може да се запознаете тук, а с мотивите за промяната - тук. Срокът за мненияи предложения по предложените изменения е 20 февруари 2023 г. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!