Търсене

С промени в Наредбата за обществения ред се регламентира работното време на заведения и обекти в жилищни сгради

Емилия Димитрова
С промени в Наредбата за обществения ред се регламентира работното време на заведения и обекти в жилищни сгради

Промени в Наредба 1 за обществения ред на територията на община Севлиево са публикувани на сайта на общинската администрация. Необходимост от тях, според мотивите, посочени в публикацията, възниква заради актуализиране на наредбата съобразно обществените отношения, създаването на правила в унисон с желанията и очакванията на гражданите и не на последно място новите разпоредби в Закона за защита от шум в околната среда.

Какво се променя?

Въвежда се нов член, който указва, че заведенията за хранене и развлечение, както и останалите търговски обекти на територията на севлиевска община имат работно време от 07:00 до 23:00 часа през зимния период ( от 1 октомври до 30 април включително) и работно време от 07:00 часа до 24:00 часа през летния период (от 1 май до 30 септември включително). Разрешение за удължено работно време на обекти след 23:00 часа по време на зимния период и след полунощ през летните месеци се издава от кмета на общината или упълномощено от него лице за срок от една година.

Ако обектът се намира в жилищна сграда, към заявлението за удължено работно време се прилага и съгласие от Общото събрание на етажната собственост. 

С отделен текст се забранява работа и зареждане на обекти за производство, съхранение и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради за времето от 23:00 до 06:00 часа, когато дейността е свързана с нарушаване на хигиенните норми за пределно допустимите нива на шума, измерени в и около обекта.

Издаденото разрешение за удължено работно време на обекти не е безусловно и може да бъде отнето.

Отнемането ще става със заповед на кмета при наличие на две или повече жалби от граждани или органите на МВР за наднормени нива на шум, доказани с протокол за измерване на шума от акредитирана лаборатория или при констатирано едно административно нарушение на Наредба 1. 

Собствениците, наемателите, или ползвателите на заведенията за развлечения, казина, бинго и игрални зали, нощни клубове, дискотеки, нощни барове, притежаващи разрешение за удължено работно време, са длъжни да организират контролно-пропускателния режим в заведенията с оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват за оръжие, като оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на оръжие. Задължени са също да разположат камери за постоянно вътрешно и външно видеонаблюдение, обхващащи целия обект и прилежащите му входове и изходи. Това не 
се отнася за магазини, ресторанти, заведения за хранене, бистра, кафенета, сладкарници, бензиностанции и прилежащите към тях заведения за хранене и аптеки.

Промените в Наредбата ще бъдат предложени за обсъждане и гласуване в Общинския съвет на редовното му заседание през март, т.г. 

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!