Търсене

Парк "Черничките" е в лошо състояние заради системно неподдържане, 3 млн. лв. ще струва обновяването му

Извън озеленяването в парка предстои асфалтиране на алеите, обособяването на една нова алея в южната му част, подмяна на осветлението, изграждане на нова площадка с въжени съоръжения за катерене, изграждане на две нови спортни игрища за плажен тенис и волейбол и тенис на корт, изграждане на площадка за дресиране на кучета и изграждане на напоителна система. 
Емилия Димитрова
Парк

На скицата са отбелязани различните видове дървесна растителност, според оценката на проектанта, източник: АОП

Три дружества подадоха оферти за участие в обявената от Община Севлиево процедура за избор на изпълнител на цялостно обновяване на парк "Черничките". Двама от кандидатите са дружества по Закона за задълженията и договорите - обединение "Билд 2023", и "Черничките 2023", третият е дружество с ограничена отговорност "Джамбо 33". 

Стойността на обществената поръчка е 3 млн. лв. с ДДС. Извън тази сума е изработката на проект за цялостно обновяване на парка. Договорът за проектиране беше сключен през миналата година с регистрираното във Варна дружество "Фрибул", стойността на този договор е 50 хил. лв. без ДДС. 

В техническия проект за обновяването на парк "Черничките" е отбелязано, че голяма част от парковата растителност е в лошо състояние, заради системно неподдържане. Пак там е записано, че заради много издънки на различните видове растителност, отделните пространства и кътове са се заличили и няма ясно диференцирани открити и закрити пространства.

"На места има млади фиданки от вида плачеща черница, които са изсъхнали, най-вероятно от неправилна грижа при поливане", е записано в раздел "анализ и оценка на съществуващата растителност", част от цялостния проект. По централната алея има платани и кестени, за които проектантите се произнасят, че са в отлично състояние. На територията на парка има и вековни индивиди, които, отново според проектантите, вероятно са от времето на създаването на парка.

От проучването на растителността проектантите заключват, че "тя е в много добро здравословно състояние, но въпреки точа част от нея е с невисоки декоративни качества, поради характера си на саморасла издънкова растителност, неправилното поддържане през годините и ненавременната намеса при грижите за нея". Според проекта е необходимо внасянето на видово разнообразие с високи декоративни качества, а местата, на които има издънки и саморасляци, да се разредят и да се обособят открити и закрити пространства. 

Акациите в парка с в много лошо здравословно състояние, част от тях са изсъхнали и представляват опасност за посетителите, отбелязват още проектантите. Има и дървета от вида върба и каталпа, в които има множество кухини и хралупи по стволовете, най-вероятно причинени от кълвачи. 

"Поради декоративните качества на някои видове и дълговечността им се препоръчва да бъде извършено обследване с имулсен томограф - с определен брой сензори, чиято оценка ще отчете скоростта на вълните трептене и отклоненията от структурния състав на дървесината на определено ниво. Препоръчва се още обследване с резистограф - с пробиваща сонда се измерва съпротивлението на дървесината, като се отчита изменението й в механичния състав, както и динамиката на евентуален гнилостен процес", е записано още в проекта. 

За да се запазят съществуващите дървета в "Черничките" ще бъде направена санитарна резитба, кастрене на клони, почистване на хралупи, които ще бъдат запълнени с полиуретанова пяна, като преди това хралупите ще бъдат почистени и дезинфекцирани със специални за целта разтвори. 

Съгласно проекта в центъра на парка ще бъдат обособени цветни петна растителност, а встрани ще се оформят растителни кътове и цветни петна. Цветни площи се предвиждат и в останалите централни алеи. Те ще се засаждат в подходящи за сезона цветя два пъти годишно - пролет и есен. От навлизането на домашни любимци ще ги предпазват ниски живи плетове. 

Извън озеленяването в парка предстои асфалтиране на алеите, обособяването на една нова алея в южната му част, подмяна на осветлението, изграждане на нова площадка с въжени съоръжения за катерене, изграждане на две нови спортни игрища за плажен тенис и волейбол и тенис на корт, изграждане на площадка за дресиране на кучета и изграждане на напоителна система. 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.