Търсене

У нас е трудно, но не невъзможно да работиш по правилата

У нас е трудно, но не невъзможно да работиш по правилата

Емилиян Маринов - изпълнителен директор на "Делта Стар" АД

Емилиян Маринов е изпълнителен директор на „Делта Стар“ АД – едно дружество в невръстната възраст 10 години, но с отвоювано място на икономическата карта на региона и страната. Как се създава акционерно дружество от нулата, какво е нужно, за да получиш доверието на клиентите и екипа си и с какво „Делта Стар“ е уникално – за всичко това разговаряме с г-н Маринов дни преди екипът да вдигне наздравица за първите десет години на „Делта Стар“АД.

Как беше създадено „Делта Стар“ АД, господин Маринов?

До 2007 г. всички работехме в „Енергоинженеринг“ ЕООД с управител Станислав Боев. Изцяло негова беше идеята да се създаде акционерно дружество „Делта Стар“. Вероятно тогава г-н Боев бе осъзнал, че е твърде рисково дейността на едно дружество да бъде съсредоточена в един човек. Защото колкото и да е подготвен професионално, колкото морални качества и принципи да има, допускат се грешки, а в енергетиката те могат да бъдат и фатални.

Помните ли първата среща на четиримата, които тогава станахте акционери, продължавате да сте съакционери и днес?

До създаването на „Делта Стар“ юридическата формата акционерно дружество не бе твърде популярна в България. Всъщност това е дружество, при което капиталът е представен в акции, разпределени между акционерите, които са и собственици. Нашето дружество е регистрирано през юли 2007 година, но разговорите по създаването му започнаха през май същата година.

Разбира се, че помня всичко от този период. Инициатор за създаването на акционерното дружество бе Станислав Боев, който е мажоритарният собственик на капитала. Един ден той обяви пред всички от състава на „Енергоинженеринг“ ЕООДза решението си да се създаде акционерно дружество. Ние четиримата приехме.

Трудно ми е десет години по-късно да преценя какви са били страховете и настроенията на колегите. Знам как се чувствах аз. Не е възможно една такава крачка да не събуди и някои страхове, съмнения. Няма да отричам, че имах своите притеснения, но бях твърде млад, за да осъзная отговорностите, които ми предстояха.

Днес съм удовлетворен, че съм имал мъдростта да приема новата си роля като предизвикателство и не съм дал воля на страховете си.

И се обединихте четирима души, различни по възраст и характери?

В началото ни обедини ни това, че и четиримата бяхме електротехници. А когато станахме собственици на дружеството, вече бяхме обединени от желанието да превърнем дружеството в предпочитан партньор, но и от идеята да работим за неговия просперитет. Сама разбирате, че десет години са достатъчно дълъг период, за да разберем кой какво може от нас четиримата и да направим онази организация на работа, която ни позволява да увеличаваме капитала на дружеството, да инвестираме в техническо и материално осигуряване, в обучения и квалифициране на персонала. Не стана нито бързо, нито лесно. Но е факт, че днес за „Делта Стар“ се говори с уважение сред клиентите ни, а текучеството в екипа е сведено до изключително ниски нива.

Кога стана ясно, че „Делта Стар“ има бъдеще?

Аз ви казах, че не стана нито бързо, нито лесно. Особено в началото беше много трудно. Набраният капитал от 50 000 лв. не стигаше доникъде и бяхме принудени да използваме финансов, технически и човешки ресурс от „Енергоинженеринг“ ЕООД. Така беше до третата година от създаването на „Делта Стар“, а на четвъртата вече усетихме, че най-трудното остава зад нас. Това обаче е твърде условно казано, защото и в годините по-късно сме имали трудности, те обаче вече са от друго естество – да разширяваме пазари, за гарантираме добри нива на работни заплати. На практика дружеството доби автономност през четвъртата година от съществуването си.

Ако трябва с по две изречения да представите колегите си, акционерите в „Делта Стар“ АД, какво ще кажете за всеки?

Чисто професионално вече казах, че и четиримата сме електротехници. И четиримата имаме семейства и деца. С изключение на Станимир Косев, който е от Велико Търново, всички сме севлиевци.  

Със Станимир Косев започва работата по даден проект. Той поема проектирането, организирането на дейностите и изпълнението им. Много добър професионалист, доста взискателен и упорит е при изпълнение на дадена задача. За него няма невъзможни неща.

Кирил Геловски се занимава с ръководене на проекти, също със складово обезпечаване, поддръжка на материалните ни бази в Севлиево и София, техническа поддръжка на механизацията. Изкючително педантичен е, всичко при него е изпипано докрай.

Станислав Боев работи пряко с един от големите ни клиенти на територията на Севлиево - „Идеал Стандарт-Видима“. Негов ангажимент е обучението и развитието на персонала. Той дава посоката на фирмата, създава бъдещата стратегия за развитие на дружеството. Боев контролира дейността и на изпълнителния директор.

Останах аз - трудно ми е да говоря за себе си, ще спомена само някои неща. Работя основно с клиенти – нови и по сключени договори. Вменени са ми контролни функции и работа с персонала.

Има ли проект, с който повече да се гордеете. Някой, който е по-скоро днешната визитка на „Делта Стар“ АД. Или ще кажете като майката, че тя обича всичките си деца.

Не мога да кажа, че се гордеем с определен проект, защото за нас всеки проект е специален и индивидуален. Лично за мен обаче има проекти, които са наистина запомнящи се.

През 2010 година се договорихме с клиент да извършваме цялостното окабеляване в едни от най-новите и модерни сгради в София. Този проект подсигури заетост на персонала в продължение на две години. Така започнахме с колегата Кирил Геловски да разработваме пазара в София, а през следващите години изградихме за същия клиент завод за лекарства, логистичен център и други по-малки обекти.

През 2013 година започнахме да реализираме проектите на „Паралел“ ЕАД, но не беше лесно. Работата започна трудно. Истината е, че първият ни проект на тяхна територия реализирахме като подизпълнител на партньорска фирма. Днес директно се договаряме със собственика Йордан Ковачев.

С всяка изминала година дружеството се развива. Докато преди пет години реализирахме проекти в община Севлиево, днес наши проекти са реалност и в други градове. Имаме обекти в София, в Стара Загора, а дружеството разполага с бази и офиси в Севлиево и в София.

Къде стои "Делта Стар" на икономическата карта на България 10 години след създаването си

Върху икономиката на страната не можем да повлияем, защото все още сме много малка компания. На икономическата карта на областта и най-вече на общината обаче стоим изключително добре. Имаме самочувствието на компания, която създава работни места на немалко хора и изплаща едни от най-добрите заплати в региона. Участваме в немалко инициативи и активно се включваме в благотворителни акции и кампании от различен характер.

Вие имате специално отношение към подбора на персонал. При вас грижата за работниците е първостепенна, имате освен строги критерии към хората, които наемате на работа, и строги правила за тяхното стимулиране. Какво всъщност ви прави уникални по отношение подбора на кадри?

Специалното, както казвате, идва от това, че даваме шанс на младите хора още след завършване на училище или университет да започнат работа при нас. В „Делта Стар“ те имат възможност да натрупат професионален и допълнителен теоретичен опит. Критериите ни на подбор бяха строги преди 10 години, но истината е, че ако днес прилагаме същите критерии на подбор, няма да има кого да наемем.

Има и още нещо – при нас няма значение новонаетият работник дали е със средно или висше образование. Всички започват от нулата. Когато покажат знания и напредък, им се дава шанс за развитие. Но само тогава. Наготово никого не стимулираме и не сме склонни да ухажваме работниците си, ако не усетим, че са амбицирани да работят за дружеството и не покажат лоялност към него.

Казвате, че ако днес прилагате критериите за подбор на персонала отпреди 10 години, ще останете без работници.

Защото проблемът с кадрите става все по-труден. Предвиждахме още преди шест, седем години, че ще дойде време, когато няма да е лесно да се намери персонал. За жалост това време дойде. Проблемът обаче не касае само нашата фирма и нашата дейност. Затова ние дообучаваме нашите работници, приспособяваме ги към стила на работа в дружеството. В „Делта Стар“ специалист се става минимум след 2 години.

Младите ли са виновни, че при назначаване на работа се налага да бъдат дообучавани?

В никакъв случай. Би било несправедливо да хвърлим върху тях вината за това, че не знаят достатъчно и не са подготвени професионалисти. Готовите специалисти, които идват от училище и могат веднага да започнат да работят, е нещо отпреди преди 25 години. Темата е дълга и не искам да влизам в дълбочината й, защото не е това и акцентът на нашия разговор. Истината е, че днес на новите работници трябва да се помогне, за да имат шанса и възможностите да се усъвършенстват и станат подходящи за нуждите и изискванията на работодателите. Дано не бъда разбран погрешно, но аз категорично смятам, че те не са виновни за това свое положение, темата е комплексна и дълга.

Как мотивирате хората си, след като искате от тях амбиция и лоялност?

Трудно, но не толкова от липса на финансов ресурс. Със средна заплата от 900-1000 лв. чисто възнаграждение трудно се устоява на големите фирми в града, за които е по-лесно да поддържат тези нива на заплата. Неприятното при нас е, че заделяме доста средства от печалбата на дружеството за фонд работна заплата, което рефлектира върху бъдещите ни инвестиционни намерения. А сме принудени да подхождаме така, защото клиентът често подценява цената на специализирания труд и не е готов да я плати в пълния й размер. А това налага да се търсят варианти за допълване възнагражденията на работниците. Даваме възможност на хората да работят допълнително по управление на проекти, проектиране и инженеринг, с което имат възможност да получат допълнително възнаграждение, което при някои стига до една годишна заплата.

В друго интервю председателят на Съвета на директорите г-н Боев сподели, че в "Делта Стар" се отказвате да участвате в конкурси за възлагане на обществени поръчки? Какво не е наред в процедурите, че се отказвате от готови пари?

Мое мнение, в резултат на наблюдение е, че процедурите са объркващи още на ниво възлагане. Вие сама виждате, че голяма част се обжалват в начален етап. Друг е въпросът, че се правят за определени фирми. Поради тези и ред друг причини, ние не участваме в обществени поръчки.

С какво не правите компромиси в "Делта Стар"?

На първо място с безопасността при работа. При нас функционира център за обучение, в който служителите ежегодно преминават изпит за проверка на знанията по безопасност при работа с електрически уредби. Второто, с което не правим компромис, е качеството на изпълняваните дейности.

Как виждате фирмата след още 10 години?

Не мисля, че ще продължим да се занимаваме само с дейности в сферата на енергетиката. Непрекъснато проучваме и анализираме и други видове бизнес. Времето ще покаже.

Трудно ли се прави бизнес у нас? И какво пречи най-много?

Трудно, но който има уменията и качествата, го прави. Втория въпрос е по-интересен и е дълга тема. Според мен, но и в разговор с колеги, се налага заключението, че държавата не помага на предприемчивите. Непрекъснатите административни и данъчни утежнения пречат на бизнеса. Пред фирмите няма равен старт - има фирми със силни протекции от държавата, от общините. За тях има сигурни пазари, и други, които са принудени да действат по правилата, но за сметка на персонала си, на бъдещи печалби. Това не е нормална бизнес среда. И все пак, щом 10 години успяваме да работим в тази среда и да бъдем коректни както към държавата, така и към клиентите и екипа на фирмата, значи не е невъзможно да работиш по правилата. Само че изисква много нерви, усилия и нерядко разочарования.

На какво станахте богати за 10 години в "Делта Стар"?

На знания, контакти. Лично аз се научих да не се отказвам. Научих, че винаги има повече от един изход от дадена ситуация и е важно да имаш волята, за да го намериш. Научих, че хората са капиталът на една фирма. И още нещо: никога не забравих деня, в който Станислав Боев ме покани да стана част от екипа на акционерното дружество. Надявам се в годините да съм доказал както аз, така и колегите акционери, че като изключим близките и семействата ни, мисълта за „Делта Стар“ е била водеща във всичките ни дни от 2007-ма досега. Аз лично се гордея, че съм акционер в „Делта Стар“ АД и с удовлетворение и самочувствие честитя годишнината на останалите акционери, но и на всички, които през изминалите десет години са били част от екипа на „Делта Стар“, а някои продължават да бъдат. Пожелавам здраве и нови успехи.

автор: Емилия Димитрова

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.