Търсене

Учители от Севлиево са отличени в Десетия конкурс на СБУ за дейности извън училище

Емилия Димитрова
Кога големите ученици се връщат в клас, ето какво отговориха от

За десета поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“. Темата на конкурса бе „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“.

В конкурса взеха участие над 250 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от I до XII клас. Те изпратиха своите разработки, в които обобщават и мултиплицират опита си в извънкласните и извънучилищните дейности за възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците.

Жури с председател проф. д-р Нели Бояджиева, председател на Секцията по педагогика и психология на учените към Съюза на учените в България (СУБ), оцени разработките и обяви носителите на тазгодишните отличия. Сред тях са  седем учителки от Севлиево. 

В категория „Извънкласни дейности от първи до дванайсти“ отличена бе Ивелина Колева, старши учител в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево. Тя бе отличена за разработката й „Добри практики за взаимодействие с родителите и институциите от училищното образование“. 

Специални награди на Председателя на Синдиката на българските учители, раздел „Добри практики“, категория: "Подготвителна група в детската градина или училище" бе присъдена на Миглена Гаджева, старши учител в Детска градина „Пролет“ в Севлиево, за разработката „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“.

Бистра Пенчева, главен учител в Основно училище „Стефан Пешев“ в Севлиево получи отличие за „Драматизация на главата „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ от Иван Вазов“.

Станимира Матева Мраморска, старши учител в училище „Стефан Пешев“ бе отличена за разработката „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“, а Снежана Нанкова, старши учител в същото училище получи награда за своята разработка „Етикет за всеки ден“.

Две учителки получиха награди на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Силвия Попова, директор на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, за „Фантазно приключение с любими приказни филмови герои“ и Милена Николаева Тотева, старши учител в Основно училище „Стефан Пешев“, за "Земята е нашата къщурка зелена и нека я пазим за теб и за мен“. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.