Търсене

Вече се отпускат помощни средства по новия ред, не се очертават проблеми, споделиха от РЗОК

Вече се отпускат помощни средства по новия ред, не се очертават проблеми, споделиха от РЗОК

Снимка: Pixabay

Районната здравноосигурителна каса в Габрово сключи договори с шест обекта в областта, които предоставят или ремонтират помощни средства за хора с увреждания, информират от пресцентъра на институцията. Това се наложи, след като от 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) пое администрирането на заплащането за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания и техните ремонтни дейности. Досега тази функция бе вменена на дирекциите "Социално подпомагане". 

Четири от сключените договори са в Габрово, два са с обекти в Севлиево. Това обаче не е окончателния брой на възможните договори, които Здравната каса може да сключи с доставчици, търговци и сервизи на помощни средства. Нови договори могат да се подписват във всеки момент, стига да има желание за това от страна на търговци, обясняват от Здравната каса. 

Как премина първия ден от старта на новата за Здравната каса дейност?

В РЗОК Габрово са консултирани седем лица с увреждания, приети на място са шест заявления за отпускане на помощни средства и медицински изделия. От тях три в Габрово, две в Севлиево и едно в Дряново. Заявленията са подадени на място, защото се касае за случаи, в които документите от медицинските комисии са пожизнени или решенията за определяне на необходимото помощно средство са издадени преди 1.07, но не е започнала процедура в Агенцията за социално подпомагане. 

Експертната комисия в РЗОК Габрово издаде и първото одобрение за отпускане на помощно средство.

Някои от постъпилите казуси, налагат обмен на информация с дирекциите „Социално подпомагане“, като двете институции успешно си сътрудничат, обясняват от Здравната каса.

Гражданите, които са започнали процедури по предоставяне на помощни средства през социалните служби

и тези процедури не са приключили до 30 юни 2022 г., ще получат своите изделия при досегашния ред, от Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Новият ред за отпускане на помощни средства и медицински изделия е следния: когато човек с увреждане или упълномощено лице посети ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК и му бъде издаден протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, на място попълва и заявление до директора на РЗОК. Това заявление се подава служебно от служител на съответната комисия, по електронен път. Не е необходимо лицето да посещава Здравната каса. Заявлението се разглежда в 7-дневен срок от експертна комисия. Служител на Здравната каса уведомява лицето с увреждане или неговият пълномощник за одобрението или отказа по телефона и/или на електронна поща, в зависимост от неговото желание, посочено в заявлението. На хартия ще се подават заявления само в случаите на техническа невъзможност това да стане по електронен път.

Хората с пожизнено решение на ТЕЛК и протокол/решение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК

за отпускане на помощно средство или медицинско изделие, издадено преди 1 юли 2022 г., които не са подали заявление в АСП преди тази дата, ще трябва да го заявят в РЗОК на хартия. В тези случаи, заявлението може да бъде подадено лично, чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка. Към заявленията се прилага медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия, с който са предписани ПСПСМИ. По същия начин се подават и заявленията за ремонтиране на помощни средства или изделия. 

Важно уточнение е, че при необходимост от подаване на документ на хартия в РЗОК, не е нужно гражданите да ходят до Габрово. Това може да стане в общинските офиси на РЗОК в Севлиево, Трявна и Дряново.

 

Всеки, който има нужда от повече информация, може да се свърже с Районната здравноосигурителна каса в Габрово по електронна поща – gabrovo@nhif.bg и по телефон – 066 819 507, 066 819 513, 066 819 516.Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.