Търсене

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

Севлиево онлайн
Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

До 31 март т.г. гражданите,, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 26 лв. за здраве. Срокът е условно фиксиран, тъй като от 1 април се очаква минималният осигурителен доход да скочи от 650 лв., колкото е в момента, на 710 лв. 

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Здравноосигурителната вноска за месец януари 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2022 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или електронен подпис чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес. Декларирането трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Няма промяна в реда, по който се губят здравноосигурителни права от гражданите, които сами внасят осигуровките си. Правата се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват когато бъдат платени всички осигуровки, дължими за последните 60 месеца, а това става от датата на заплащане. 

Справка за здравноосигурителния статус може да се прави в страницата на НАП, на място в офис на НАП, или на телефоните на приходната агенция, което обаче е доста по-бавно и тромаво.

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!