Търсене
Публикации: 9195
За да се направи само една памучна тениска, трябват 2700 литра вода - количество, което човек потребява за две години и половина

За да се направи само една памучна тениска, трябват 2700 литра вода - количество, което човек потребява за две години и половина

Решенията за намаляване на отпадъците в сектора са свързани с разработването на нови бизнес модели за отдаване на дрехи под наем, за улесняване на повторната употреба и рециклирането. Стратегията следва да насърчава промени в поведението на потребителите към по-устойчиви модели - например, закупуване на по-малко дрехи с по-добро качество.
/ Общество
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.