Търсене
Публикации: 8833
Наши фирми - одобрени ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министерството на иновациите отвори за кандидатстване процедура за иновации в българските компании с бюджет 300 млн. лв.

Това е първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е с бюджет близо 3 млрд. лв.
/ Бизнес
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.