Търсене
Публикации: 9114
Нови правила за етикетирането на продуктите забраняват екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“

Нови правила за етикетирането на продуктите забраняват екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“

Хората ще могат да избират продукти, които са по-трайни, по-устойчиви и по-лесно се ремонтират благодарение на надеждни етикети и реклами
/ Общество
„Севлиево-Габрово“ е сред най-добре развитите икономически центрове в страната, с голям размер инвестиции и висока произво­дителност на труда

„Севлиево-Габрово“ е сред най-добре развитите икономически центрове в страната, с голям размер инвестиции и висока произво­дителност на труда

Анализът е част от изследването „Икономическите центрове в България – 2023" на Института за пазарна икономика
/ Бизнес