Търсене

Държавата ще отпуска средства за проекти на безработни за започване на собствен бизнес

Севлиево онлайн
Държавата ще отпуска средства за проекти на безработни за започване на собствен бизнес

До 4 хил. лв. ще могат да получат безработни, които искат да стартират собствено микропредприятие. Средствата, които ще отпуска държавата, са за покриване на част от разходите по регистриране на фирма или въпросната стопанска дейност, закупуване на първоначални суровини или наемане на помещение и обородуване.

Извън горепосочената сума, безработният би могъл да получи възстановяване на направените осигурителни вноски за до една година след стартиране на дейността. 

С още една мярка за насърчаване на безработните държавата ще подпомага хората, останали без работа. Те могат да получат наведнъж цялото или остатъка от дължимото им парично обезщетение за безработица, на което имат право. Целта е с тези пари безработният да бъде подпомогнат при започването на стопанска дейност самостоятелно или заедно с други лица. Освен това, лицето може да получи и допълнителни средства от държавния бюджет в размер на 2 600 лв., ако наеме по одобрения бизнес проект друг безработен, който е без право на парично обезщетение. 

И по двете насърчителни мерки новите предприемачи могат да получат още до 500 лв. за ползване на външни консултантски услуги.

За да се възползват от мерките безработните подават в бюрото по труда, в което са регистрирани, заявление с приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност. След одобрение от междуведомствена комисия към съответното бюро по труда ще се сключи договор между безработния и Бюрото по труда за предоставяне на регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта и заложени в бизнес проекта разходи. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!