Търсене

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес

Изтича срокът за заявления за гласуване по настоящ адрес

На 11 март е последният ден, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.Заявлението се подава в общинската администрация по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. 

До 13 март включително общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място, за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. До 15 март общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място, а на интернет страницата на общината се публикува списък на заличените от избирателните списъци лица.

До 11 март избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, по техния постоянен адрес. Заявлението се подава по настоящия им адрес само в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес. 

Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Срокът за това е 14 дни преди изборния ден, т.е. изтича на 11 март. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!