Търсене

Оферти за санирането на нови 23 сгради – до днес

Оферти за санирането на нови 23 сгради – до днес

Една от сградите, които ще бъдат санирани по ОП "Региони в растеж", на ул. "Иван Преснаков"

Днес изтича срокът, в който фирмите, желаещи да извършат дейности по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“, могат да подават оферти.  А отварянето на документацията е насрочено за утре, 25 януари.

Обществената поръчка бе обявена през декември и е на стойност 3 599 727 лв. без ДДС. Включва четири обособени позиции и дейности по изготвянето на инвестиционни проекти, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на 23 многофамилни сгради, всичките на територията на град Севлиево.

В първата обособена позиция попадат шест сгради с обща застроена площ 10 428 кв.м: два входа на адрес ул. „Стефан Пешев“ № 86А и № 88 – пететажна сграда, строена през 1982 година с монолитна стоманобетонна носеща конструкция и тухлена зидария, два входа на ул. „Стефан Пешев“ 103 – вх.А и вх.Б, на по три етажа, строени през 1950 година, а двайсет години по-късно надстроени с още един етаж, сграда на ул. „Никола Дабев“ № 43 и № 45, в експлоатация от 1972 и 1980 година, сграда на ул. „Св. Княз Борис Първи“ 11, изградена от полумасивен тип конструкция – частично стоманобетонни плочи и гредореди, с носещи тухлени зидове и стоманобетонни колони и греди, две секции на ул. „Стефан Пешев“ № 46 и № 48, с отделни стълбищни клетки, изградени с пакетоповдигащи плочи, на четири етажа и един партерен, на който има шест търговски обекта, в експлоатация от 1979 година и две триетажни секции на ул. „Иван Преснаков“ № 4 и № 6, строени през 1977 г. със складове на партера.

Дейностите по тази обособена позиция са с предварителна стойност 941 476 лв.

Във втората група сгради, за които се търси изпълнител, попадат следните сгради: триетажна на ул. „П.Р.Славейков“ 34, строена през 1964 г., друга триетажна на ул. „Асен и Илия Пейкови“ 18 и 20 – два входа с партер, и сграда на същата улица с номера 13 и 15, строена през 1975 година, първоначално като едноетажна, но в последствие надстроявана, триетажна сграда на ул. „Люляк“ 11 с тавански стаи, сутерен, складове и гаражи, в експлоатация от 1987 г., пететажна коопераци на ул. „Хаджи Димитър“ 4, в експлоатация от 1987 г.  и два входа – А и Б на блок 1 в ж.к. „Д-р Ат. Масков“, строени през 1965 година. Стойността на дейностите по тази позиция е 704 274 лв.

В трета обособена позиция, за която могат да наддават кандидат-изпълнителите на обществената поръчка попадат сграда с адрес ул. „Видима“ № 14, № 16 и № 18 – петаетажна, с единичен плосък покрив с външно водоотвеждане, техлена зидария и в експлоатация от 1972 година, два дхода – А и Б на ул. „Здравец“ 10, по на четири етажа, с тавани и мази, строени преди 1970 година, и още два входа на същата улица, но с номер 6, две отделни сгради на калкан на ул. „Асенова“ 33-35, на по два етажа и приземен етаж, в експлоатация от 1970-1972 година и други две самостоятелни сгради, но залепени, всеки с отделен вход на ул. „Мара Гидик“ 15 и ул. „Ченчеви“ 46 А, два входа на ул. „Равна гора“ 2 – вход А и в.Б – две блоксекции, отделени с фуга, като и пететажна сграда на ул. „Видима“ номера 14, 16 и 18. Стойността на дейностите по тази позиция е 1 108 164 лв.

Пет сгради попадат и в последната, четвръта обособена позиция: ул. „Ален мак“ 6, ул. „Цар Симеон Велики“ 18 и 20, ул. „Братя Бъкстон“ 12 вх.А и вх.Б, ул. „СТоян Бъчваров“ 1, 3, 5, 7 и ул. „Неофит Рилски“ 25. Предварителните разчети сочат, че стойността на дейностите по санитарне на тези сгради ще възлезе на 845 813 лв.

Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“.    

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.