Търсене

Общество

Публикации в раздела: 3226
Търси се

Търси се "Човек на годината" за 2023 г.

Призовете нямат финансово изражение. Целта им e да дадат символично признание и да насърчат хората и организациите, активни в утвърждаването правата на човека, защита на животните и опазване на природата.
/ Общество
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.